31. MAJA NAKON SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I ZVANIČNO POSTAJEMO GRAD VISOKO

Ploča na ulazu u Visoko odbrojava posljednje dane. Uskoro će vam dobrodošlicu poželjeti Grad Visoko.

Na narednoj sjednici Općinsko vijeće Visoko donijet će Privremenu Statutarnu odluku o Gradu Visoko kojom će se urediti organizacija i funkcionisanje Grada Visoko u periodu do donošenja Statuta Grada Visoko.