BROJNA VISOČKA NASELJA U 2019. GODINI ZASJAĆE NOVIM SJAJEM

Kontinuirana modernizacija javne rasvjete na području visočke općine rezultirala je prije svega, boljim osvjetljenjem i velikom uštedom u potrošnji električne energije, ali i znatnim poboljšanjima sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Kompletirano je osvjetljenje ulaza u grad iz pravca Ilijaša, odnosno Ozrakovića i zaokružena je izgradnja i modernizacija javne rasvjete na svim ulazima, odnosno izlazima iz Visokog.

Istovremeno sa modernizacijom rasvjete u gradu, Općina Visoko aktivnosti usmjerava na veliki broj naselja koja do sada nisu imala izgrađenu javnu rasvjetu.

Kompletiranje javne rasvjete na području cjelokupne visočke općine bi, prema očekivanjima trebalo da bude završeno do kraja 2019. godine, tako da niti jedan lokalitet ne bi trebao da bude „u mraku“.

Nova LED rasvjeta će znatno poboljšati uslove za rad i službenicima PU Visoko i u potpunosti unaprijediti izgled naše lokalne zajednice, što je bitna poruka, kako za mještane, tako i za mnogobrojne turiste iz cijelog svijeta, koji su u Visokom redovni gosti.