JKP “VISOKO”: OBAVJEŠTENJE ZA STANOVNIKE MZ KULA BANJER

Obavještavamo stanovnike MZ Kula Banjer da se radovi na proširenju gradske vodovodne mreže odvijaju planiranom dinamikom te da se u narednom periodu očekuje okončanje i finalizacija navedenih radova.

Pozivamo sve stanovnike MZ Kula Banjer koji žele priključak, a koji do sada nisu potpisali ugovor, da se jave u JKP „Visoko“ u ulici Sarajevska 6, te da u Tehničkoj službi podnesu zahtjev za priključak vode, a u Inkaso službi da izvrše potpisivanje ugovora i sporazuma o obročnom plaćanju priključka.