Marketing

Javna ustanova „Centar za kulturu i informisanje“ Visoko

Tel/fax: 032 738-644, 032 735-169  /  Žiro račun: BBI 1413565320030220

 

C   J   E   N   O   V   N   I   K

 (VAŽI OD 01.09.2018.)

 

 1. RADIO

 

 1. CIJENA EMITOVANJA REKLAMNOG SPOTA / OGLASA
TRAJANJE SPOTA DO 10 sek 15 sek 20 sek 25 sek 30 sek 35 sek 40 sek 45 sek
CIJENA U KM 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

Emitovanje reklamnog spota sa trajanjem dužem od 45 sekundi uvećava cijenu za 0,40KM/sekunda.

 

 1. POPUSTI DIREKTNIM KLIJENTIMA (ovaj popust isključuje AGENCIJSKI RABAT)
Broj jednokratnih emitov. 90+ 120+ 180+ 250+ 500+ 800+ 1200+ 1600+
POPUST -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40%

 

 1. AGENCIJSKI RABAT =35% (ovaj rabat isključuje POPUST DIREKTNIM KLIJENTIMA)

 

 1. SPONZORSTVO – EMITOVANJE MASKE TRAJANJA DO 8 SEKUNDI – CIJENE ZA 1 MJESEC
VREMENSKA PROGNOZA dnevno 6 termina (1x ispred, 1x poslije) =12 emitovanja dnevno 890,00
VREMENSKA PROGNOZA dnevno 3 termina (1x ispred, 1x poslije) =  6 emitovanja dnevno 590,00
TAČNO VRIJEME dnevno 6 termina = 6 emitovanja dnevno 690,00
STANJE NA PUTEVIMA dnevno 6 termina (1x ispred, 1x poslije) =12 emitovanja dnevno 890,00
JUTARNJI PROGRAM 10 emitovanja u periodu od 07:00 do 10:00 sati 890,00
PODNEVNI PROGRAM 10 emitovanja u periodu od 11:00 do 14:00 sati 890,00
SPORTSKE VIJESTI 4 dana u sedmici, 3x vijesti dnevno (3 emit. po emisiji +3 najave) 890,00
POPUST -5%  na 3+ mjeseca -10%  na 6+ mjeseci -15%  na 9+ mjeseci -20%  na 12 mjeseci
POPUST nije važeći ako se obračunava AGENCIJSKI RABAT

 

 1. PRODUKCIJA
REKLAMNI SPOT / OGLAS (naručilac rješava pitanja autorskih prava na tekst i muziku) 150,00
RADIO REPORTAŽA / EMISIJA (cijena po minuti) (produkcija i emitovanje) 9,00

 

 1. OSTALA EMITOVANJA
EMITOVANJE PR SAOPŠTENJA U TRAJANJU DO 2 MINUTA 40,00
MALI OGLAS (emituje se 3 x dnevno u periodu 7 dana) – samo za fizička lica 15,00
SPONZORSTVO OSTALIH EMISIJA (po jednoj emisiji) 120,00
 1. TELEVIZIJA

 

 1. CIJENA EMITOVANJA REKLAMNOG SPOTA / OGLASA
TERMIN EMITOVANJA T1 T2 T3 T4 T5 T6
CIJENA KM/sekunda 0,50 0,80 1,40 2,0 1,80 1,60

 

 1. POPUSTI DIREKTNIM KLIJENTIMA (ovaj popust isključuje AGENCIJSKI RABAT)
Vrijednost emitov. po cijenama iz B.1. (u KM) 1.500,00 + 2.500,00 + 3.500,00 + 4.500,00 + 5.900,00 + 7.900,00 + 9.900,00 +
POPUST -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35%

 

 1. AGENCIJSKI RABAT =35% (ovaj rabat isključuje POPUST DIREKTNIM KLIJENTIMA)

 

 1. SPONZORSTVO – EMITOVANJE SPOTA PRIJE I POSLIJE EMISIJE SA NAJAVOM – CIJENE ZA 1 EMISIJU
TV EMISIJE IZ PRODUKCIJE TV VISOKO (po jednoj emisiji) 160,00
SPORTSKE EMISIJE IZ PRODUKCIJE TV VISOKO (po jednoj emisiji) 100,00
POPUST -5%  na 3+ mjeseca -10%  na 6+ mjeseci -15%  na 9+ mjeseci -20%  na 12 mjeseci
POPUST nije važeći ako se obračunava AGENCIJSKI RABAT

 

 1. PRODUKCIJA, PR, ostalo
REKLAMNI SPOT / OGLAS (naručilac rješava pitanja autorskih prava na tekst i muziku) 250,00
TV REPORTAŽA / EMISIJA (po jednom satu angažmana ekipe na snimanju u postprodukciji) 150,00

 

 1. OSTALA EMITOVANJA
TV REPORTAŽA / EMISIJA (cijena po minuti) 40,00
EMITOVANJE PR SAOPŠTENJA U TRAJANJU DO 2 MINUTA 60,00
TELOP (bez glasa) – jedno emitovanje (trajanje 20 sekundi) 15,00
TELOP (sa glasom) – jedno emitovanje (trajanje 20 sekundi) 20,00
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE), studijska emisija, bez kontakta gledalaca (cijena po minuti) 22,00
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE), studijska emisija, sa kontaktom gledalaca (cijena po minuti) 25,00
TV STRANE (cijena za jedan mjesec) 250,00
Web portal, banner (cijena za jedan mjesec) 150,00

 

NAPOMENA: U CIJENU NIJE URAČUNAT PDV

Direktorica
Mensura Alibegović                                                           

Predsjednica UO
Jasmina Lemeš

 

Javna ustanova „Centar za kulturu i informisanje“ Visoko

Tel/fax: 032 738-644, 032 735-169  /  Žiro račun: BBI 1413565320030220

 

C   J   E   N   O   V   N   I   K

POLITIČKOG OGLAŠAVANJA ZA 2018. godinu

 

 1. RADIO

 

 1. CIJENA EMITOVANJA REKLAMNOG SPOTA / OGLASA
TRAJANJE SPOTA DO 10 sek 15 sek 20 sek 25 sek 30 sek 35 sek 40 sek 45 sek
CIJENA U KM 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

Emitovanje reklamnog spota sa trajanjem dužem od 45 sekundi uvećava cijenu za 0,40KM/sekunda.

 

 1. ZAKUP PROGRAMSKOG PROSTORA
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE) TRAJANJE DO 3 MINUTA 60,00 KM
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE) TRAJANJE DO 6 MINUTA 120,00 KM
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE) TRAJANJE DO 9 MINUTA 180,00 KM
PR SAOPŠTENJA TRAJANJE DO 2 MINUTA 40,00 KM
PR SAOPŠTENJA TRAJANJE DO 3 MINUTA 60,00 KM

 

 1. PRODUKCIJA
REKLAMNI SPOT / OGLAS (naručilac rješava pitanja autorskih prava na tekst i muziku) 150,00 KM

 

 1. TELEVIZIJA

 

 1. CIJENA EMITOVANJA REKLAMNOG SPOTA / OGLASA
TERMIN EMITOVANJA TV-P1 TV-P2 TV-P3 TV-P4 TV-P5
CIJENA KM/sekunda 0,50 0,80 1,40 1,80 1,60

 

 1. ZAKUP PROGRAMSKOG PROSTORA
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE), emitovanje snimljenog (gotovog) promotivnog materijala (cijena po minuti) 22,00 KM
PR SAOPŠTENJA – TRAJANJE DO 2 MINUTA 60,00 KM
PR SAOPŠTENJA – TRAJANJE DO 3 MINUTA 90,00 KM
TV STRANE (cijena za jedan mjesec) 250,00 KM

 

 1. PRODUKCIJA
REKLAMNI SPOT / OGLAS (naručilac rješava pitanja autorskih prava na tekst i muziku) 250,00 KM

 

NAPOMENE:

– U CIJENU NIJE URAČUNAT PDV, OBAVEZNA NARUDŽBENICA, PLAĆANJE AVANSNO.

 

Direktorica
Mensura Alibegović                                                           

Predsjednica UO Jasmina Lemeš