Obavijest o održavanju 16. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Obavještava se javnost da će se 16. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

 

26.02.2018. godine (ponedjeljak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 

1.      Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2.      Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za2018. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, kanalizaciona infrastruktura i mostovi)

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomočnik načelnice

3.      Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2018. godinu

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomočnik načelnice

4.      Prijedlog programa utroška sredstava za tekuća održavanja u 2018. godini

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomočnik načelnice

5.      Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO Kantona na području općine Visoko za 2018. godinu

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomočnik načelnice

6.      Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

7.      Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Općinskog vijeća Visoko o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane mHE “Luka”, snage 1.200 kW, na rijeci Fojnici, općina Visoko, akt broj: 01/1-02-287/17 od 28.07.2017. godine

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

8.      Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik Etičke komisije

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

9.      Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Visoko u 2017. godini

IZVJESTILAC: Policijska uprava Visoko

10.  Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području ZE- DO Kantona u 2016. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomočnica načelnice i

JU “Institut za zdravlje i sigurnost hrane” Zenica

11.  Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i realizovanim podrškama u 2017. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomočnica načelnice

12.  Vijećnička pitanja i inicijative