Obavijest o održavanju 17. sjednice Općinskog vijeća Visoko

17. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati će se u petak, 30.3.2018. godine, u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati, sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 16. i II Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko
 2. Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske načelnice Visoko i o radu općinskih službi uprave općine Visoko u 2017. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2017. godini
  – IZVJESTILAC: Općinska načelnica Visoko i  pomoćnici Općinske načelnice
 1. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2017. godini.
  – IZVJESTILAC: Općinski  pravobranilac.
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu
  – IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice
 3. Prijedlog odluke o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva na području općine Visoko
  – IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice
 4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko
  – IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice
 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju prestanka statusa javno dobro na nekretnini označenoj kao k.č.1764/2 KO Gračanica
  – IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice
 6. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina označenih kao k.č. 1764/2 KO Gračanica za nekretninu označenu kao k.č.1765/2 KO Gračanica
  – IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice
 7. Prijedlog odluke o potvrđivanju zamjene člana Savjeta Mjesne zajednice Rosulje
  – IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Općinske načelnice
 8. a) Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine Visoko u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko za razrješenje člana/predsjednika Nadzornog odbora “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko i imenovanje  člana Nadzornog  odbora JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o.  na kraći period
  – IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
 1. b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicije za člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko
  – IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
 1. c) Prijedlog Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko
  – IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

   11. Vijećnička pitanja i inicijative

Predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko Bajro Fejzić, prof,