OŠ MEHMEDALIJA MAK DIZDAR U DOBRINJU: POČELA ZAMJENA DOTRAJALE STOLARIJE

Nakon okončanja radova u OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko počela je zamjena stolarije i u “OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje.

Svi radovi se izvode u okviru projekta adaptacije školskih objekata koji obuhvata sanaciju 5 osnovnih škola sa područja općine Visoko.