OPĆINA VISOKO POZITIVAN PRIMJER HUMANOG ZBRINJAVANJA PASA LUTALICA

Na lokalitetu sela Ratkovci u blizini Kralupa pronađen je adekvatan lokalitet za zbrinjavanja pasa lutalica o kojima se brine Udruženju građana za zaštitu životinja “Sretna šapa” iz Visokog.

“ U Visokom postoje dvije vrste ljudi. Oni koji vole životinje i oni koji nisu ljubitelji životinja. Kao ljubitelji životinja uvijek smo htjeli na human način da riješimo sudbinu napuštenih ili rođenjem ostavljenih vrsta. Ulice Visokog su sada poprilično čiste i riješen je problem koji je prisutan već 15 godina.

Hvala Općini Visoko i općinskoj načelnici Amri Babić na podršci koja je u ovom projektu neophodna.”- rekla nam je Uzejfa Mimić, potpredsjednik Udruženja “Sretna šapa”.

Na human način sklonjene životinje imale su veterinarski pregled uz kompletnu evidenciju. Azil za zbrinjavanje životinja je još daleko od željenog i planiranog, ali su uslovi za početak više nego prihvatljivi.

Općina Visoko se već spominje u okruženju kao pozitivan primjer i kako se uz dobru volju i timski rad sve postiže.

Vikendom dolazi mnogo mladih ljudi da pomognu, a u planu su i edukacije kako voljeti životinje i kako životinje mogu pomoći u odrastanju male djece ili u ugodnijem starenju.

Objekat u kojem je smješteno pedesetak pasa lutalica je na površini od 240 m2, a u toku su radovi na vodovodnim instalacijama i ograđivanju parcele azila za pse lutalice te uvođenje video nadzora.