Osnovan Centar civilnog sektora Zeničko-dobojskog kantona

Osnivačka sjednica Skupštine Centra civilnog sektora Zeničko-dobojskog kantona održana je u Zenici.

Cilj osnivanja Centra je profesionalizacija u radu nevladinih organizacija, te osposobljavanje ljudskih resursa za pripremu projekata za fondove Evropske unije. Danas je u biti stvorena Asocijacija nevladinih organizacija koje se organizuju po prvi put sektorski, i to za privredu i poljoprivredu, energetiku i zaštitu okoliša, sektor obrazovanja, nauke, kulture i sporta, zdravstvene i socijalne zaštite.

Plan rada za naredne dvije godine baziran je na tri ključna dokumenta i to Analizi nevladinih organizacija na nivou ZDK, na osnovu koje će se napraviti baza podataka svih 1632 nevladine organizacije, zatim Strategiji razvoja nevladinih organizacija, kroz koju će se nastojati potaknuti obuka što većeg broja ljudsih resursa za pisanje projekata prema EU, te Strategiji poticaja privrede u ZDK kroz analizu stanja privrede u kantonu.

Za narednu sedmicu je najavljena prezentacija vlastima budućeg plana rada Centra civilnog sektora Zeničko-dobojskog kantona. (A. Sitnić)

zenicainfo.ba