Postavljena nova instalacija u arheološko-turističkom parku Ravne 2