Priznanje Federalnog štaba CZ za Općinski štab CZ Visoko

Priznanje Federalnog štaba CZ za Općinski štab CZ Visoko