Razgovor sa Hasanom Prelićem, direktorom JKP “Visoko”

Razgovor sa Hasanom Prelićem, direktorom JKP “Visoko”