REGULACIJOM MUHAŠINOVIĆKOG POTOKA RIJEŠENI PROBLEMI PLAVLJENJA REGIONALNE CESTE

U skladu sa potpisanim Ugovorom o izvođenju radova na „Regulaciji Muhašinovićkog potoka“ u Gradu Visoko, koji su finansirali Ministarstvo za poljoprivredu i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i Grad Visoko, ukupne vrijednosti investicije 310.497,00KM, uspješno su realizirani radovi 26.04.2019.god.

Grad Visoko već dugi niz godina susretao sa problemom neadekvatnog regulisanja Muhašinovićkog potoka koje je kao rezultat imao česta plavljenja regionalne ceste R445, kao i privatne posjede duž njegovog toka.

S tim u vezi, Grad Visoko je putem Ministarstvo za poljoprivredu i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona realizovao izradu projektne dokumentacije kao polazne osnove za realizaciju ovog značajnog problema.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove,  zaštitu okoline i javne nabavke je pripremila aplikaciju na Javni poziv  Ministarstvo za poljoprivredu i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, projekat„Regulacije Muhašinovićkog potoka“, u cilju realizacije projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018.godinu.

Vlada ZDK putem Ministarstvo za poljoprivredu i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona je prepoznala značaj i dobru pripremljenost projekta „Regulacije Muhašinovićkog potoka“ za realizaciju te je isti i odobrila. Grad Visoko je pored projektne dokumentacije priložila i Odobrenje za građenje, kao i neophodno finansijsko učešće.

Postupak odabira izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova je prema navedenom ugovoru bila obaveza Ministarstva za poljoprivredu i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, te su isti nakon provedenih postupaka odabrali za izvođača radova „ATLAS-D“d.o.o. Visoko, a nadzor „Džev Komerc“d.o.o. Zavidovići.

Radovi su započeti 07.03.2019.godine prema projektnoj dokumentaciji „Regulacije Muhašinovićkog potoka“ autora „Perspektiva“ d.o.o. i Odobrenja za građenja, a obuhvatili su ugradnju armirano betonskih cijevi Ø1000mm na betonskoj podlozi, zaštićenih tamponskim slojem i AB pločom ,te izgradnju revizionih okana.

Ukupna dužina regulisanog cjevovoda je 630m.

Regulacijom Muhašinovićkog potoka i odvodnje oborinske vode spriječava se plavljenje okolnog terena, stambenih objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini kao i regionalne ceste.