SEMIR OSMANAGIĆ PITAO ĐURU I SUPRUGU TANJU RIBIČ O UTISCIMA IZ AP “RAVNE 2”

Nakon obilaska Muzeja Fondacije, Podzemnog labirinta Ravne, parka ‘Ravne 2’, nastupa s Bombaj štampom i izvođenja ‘Đurologije’, poznati glumački par iznosi impresije o viđenom: