SVE NAŠE UDARNE RUPE I NAPLATA ŠTETA NA AUTOMOBILIMA

Mjesec dana konstantnog snijega sa niskim temperaturama u decembru prošle i januaru ove godine, ostavio je pogubne posljedice na asfaltnu i tampon podlogu koja je brojne ulice učinila teže prohodnim za automobile i opasnijim za pješake. Ne samo u Visokom i okolini, nego u cijeloj BiH.

U pravilu, najveće “štetočine” na cestama su teški kamioni koji voze građevinski materijal ili zemlju iskopanu za temelje. Najveći su problem prekrcani građevinski kamioni. Osovinskim preopterećenjem kamioni laički rečeno lome “kičmu” cestama i dolazi do stvaranja udarnih rupa. Pod prevelikom težinom kamiona za građevinske namjene popuštaju i rubovi oko šahtova pa zbog toga nastaju oštećenja naročito gdje se pojavljuje problem lošeg tampona ili slabog rješenja za oborinske vode. Mraz uradi svoje i zaledi vodu ispod asfalta. Led se širi i pravi oštećenja koja nakon topljenja ostavljaju mnogo prostora za pojavu opasnih udarnih rupa.

Kako do sanacije? Obzirom da su nadležnosti: lokalne, kantonalne(poput ove na fotografiji), federalne… za neke od udarnih rupa ćemo se baš načekati. Ići će sve poput formiranje nove bh. vlasti. Naoružati se čekanjem i frustracije izbaciti po društvenim mrežama je jedino što nam preostaje.

Za one koji možda nisu upućeni, a oštetili su vozilo na udarnim rupama, evo podsjetnika kako mogu nadoknaditi štetu na gumama, felgama, kuglama, ležajevima…

Dakle, u slučaju da ste “potrefili” neku od manje saniranih udarnih rupa i pretrpjeli oštećenja na vozilu, potrebno je da pozovete saobraćajnu policiju koja će da napravi zvanični zapisnik, fotografiše oštećenje na vozilu i ono na putu. Ukoliko policija nije u mogućnosti da izađe na teren, treba osigurati dva svjedoka i napraviti dovoljno snimaka koji će poslužiti kao dokaz da je oštećenje na putu dovelo do oštećenja automobila, otići do osiguravajuće kuće u kojoj je vozilo osigurano kako bi se procijenila šteta.

Danas i mobitela fotoaparatom i svjedoka ima dovoljno. Sa zapisnikom policije i ostalim dokazima, obratiti se za naknadu štete preduzeću za puteve koje je nadležno za održavanje određene dionice puta. Naplata nekad ide brzo, nekad malo sporije, ali se uvijek realizuje. Naplatom putem nagodbe sa firmom koja održava tu dionicu puta ili sudskim putem.

Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti ne pokriva štete nastale prilikom naleta vozila na rupu na cesti. Jedini spas je u punom kasko osiguranju koje vlasnicima vozila garantuje novčanu obeštećenje nastalo naletom vozila na rupu.