U Bijeloj džamiji proučena hafiska dova hafizi Berini Njegović

U Bijeloj džamiji proučena hafiska dova hafizi Berini Njegović