U centru Visokog naredna četiri dana potpuna obustava saobraćaja zbog asfaltiranja prokopa

U centru Visokog naredna četiri dana potpuna obustava saobraćaja zbog asfaltiranja prokopa