U naselju Goruša, MZ Gračanica, u toku interventni radovi na sanaciji udarnih rupa

U naselju Goruša, MZ Gračanica, u toku interventni radovi na sanaciji udarnih rupa