U toku radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže sa kolektorom do rijeke Fojnice u ul. Mladih muslimana

U toku radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže sa kolektorom do rijeke Fojnice u ul. Mladih muslimana