Video: Reportaža

Povlačenje tačke sa Dnevnog reda PD Parlamenta Federacije BiH “Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između BiH i EBRD za realizaciju projekta Vodovod Visoko”.

U prilogu reportaža…