Žuti meteoalarm za veći dio BiH

Federalni hidrometeorološki zavod, za danas je izdao žuti meteoalarm za veći dio Bosne i Hercegovine jer je prognozirana akumulirana količina padavina između 15 i 50 litara po metru kvadratnom, navodi se u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju u Federaciji BiH tokom protekla 24 sata. 

Vodostaji rijeka u blagom porastu 

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07.00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: Bosanski Brod – 390 cm (normalno stanje), jučer 348 cm, Bosanski Šamac – 320 cm (normalno stanje), jučer 204 cm, Orašje – 516 cm (normalno stanje), jučer 403 cm.

Na području Tuzlanskog kantona vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 199,38 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo povećan za 18 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 65,20 m3/s.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona nivo rijeke Drine, izmjeren jutros u 08.00 sati, na mjernoj stanici u Goraždu iznosio je 122,76 centimetara i u blagom je porastu. Jučer u istom periodu iznosio je 92,29 cm, prenosi Fena.

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Zeničko-dobojski kantona usljed padavina znatno je povećan. Za sada nema izlijevaja rijeka iz svojih korita.

Vodostaj rijeka na području Srednjobosanskog kantona je u porastu.

Vodostaji na području Kantona Sarajevo su u blagom porastu i trenutno nema opasnosti od poplava na području Kantona Sarajevo. Pripadnici civilne zaštite se nalaze u stanju pripravnosti i nastavit će sa aktivnostima praćenja stanja nivoa vodostaja na području KS.

Gorio stan u KS-u  

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imala je osam intervencija od toga jednu veću i sedam manjih.

Veća intervencija je bila u utorak 12. decembra oko 18.40 sati, na gašenju stana na petom spratu stambene zgrade u ul. Trg međunarodnog prijateljstva br. 7., Općina Novi Grad. U intervenciji je učestvovalo pet vatrogasnih vozila i 13 vatrogasaca. Na lice mjesta odmah je izašao pomoćnik direktora za  zaštitu od požara i vatrogastvo Kantonalne uprave civilne zaštite KS. Požar je lokalizovan oko 19.25 sati, a likvidiran u 20.05 sati. Pričinjena je znatna materijalna šteta. Prema informacijama dobijenih od JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS lakše su povrijeđene tri osobe iz stambene zgrade i nekoliko pripadnika MUP-a KS.

Manje intervencije: dvije na gašenju zapaljenog smeća u kontejnerima, jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka u stambenom objektu, jednu na gašenju zapaljenog automobila, jednu na gašenju niskog rastinja, jednu na pretragi i spašavanju dvije nepoznate osobe koje su upale u rijeku Miljacku i jednu tehničku inervenciju.

Štete zbog jakog vjetra  

Na području Zeničko-dobojskog kantona u općini Zavidovići tokom jučerašnjeg dana pristupilo se saniranju šteta nastalih djelovanjem olujnog vjetra.

Većina građana i privrednih subjekata individualno je sanirala štetu, dok su Službe civilne zaštite radile na uklanjanju oborenih stabala na lokalnim putevima i sa javnih površina. Takođe je za najugroženije građane obezbjeđen najlon kao privremeno rješenje u cilju sprečavanja nastanka još većih šteta usljed mogućih padavina. Snadbijevanje električnom energijom je stabilizovano na većem dijelu općine. Naseljena mjesta Ribnica i Vozuća i dalje su bez snadbijevanja električnom energijom. Vodostaj rijeka na području općine dosta je visok, ali za sada ne predstavlja opasnost kako za domaćinstva tako i za putnu infrastrukturu.

Juče je sazvana hitna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite, na kojoj su doneseni zaključci da se hitno formiraju tri Komisije, koje će što prije izaći na teren i utvrditi preliminarnu štetu na infrastrukturi. Radi hitnosti i ekspeditivnosti zaključeno je da Komisija mora u svom radu sarađivati sa predstavnicima mjesnih zajednica u cilju što brže i kvalitetnije procjene nastalih šteta. Imajući u vidu do sada evidentirane štete na području općine Komisija će u svom radu imati prioritet obilaska tih objekata da bi se mogle preduzeti mjere u cilju sprečavanja nastanka još većih šteta usljed mogućih padavina.

U općini Olovo jak vjetar izazvao je manja oštećenja skidanjem krovnog pokrivača na stambenim i pomoćnim objektima u MZ Jelaške, Kamensko-Magulica, Careva Ćuprija. Vjetar je također prevrtao sijena i čupao plastenike. Za pomenuto područje nije proglašeno stanje prirodne nesreće.

Na području svih općina Tuzlanskog kantona zabilježena su oštećenja stambenih, privrednih i ekonomskih objekata. Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu i vrši se evidentiranje nastalih šteta.

Na području Unsko-sanskog kantona usljed jakog vjetra koji je puhao zadnja dva dana na većem broju objekata pričinjena je materijalna šteta. Šteta je pričinjena uglavnom na krovnim konstrukcijama i to u gradovima Bihać i Cazin te općinama B.Krupa, V.Kladuša i S.Most. U općinama Bužim, B.Petrovac i Ključ prema podacima službi civilne zaštite nema prijavljene štete. U ovoj nepogodi koja je zahvatila naš kanton nije bilo povređenih lica.

Oštećenje električne energije u USK-a 

Zbog jakog vjetra koji je ovih dana zahvatio Unsko-sanski kanton bilo je više prekida u snabdijevanju električnom energijom. Bez napajanja električnom energijom su: Bihać: dio 10 kv DV Golubić-Pritoka (TS Dobrenica i TS Jelača greda), Cazin: 10 kv DV Podgredina i 10 kv DV Ljubijankići, Velika Kladuša: dio 10 kv DV Crvarevac i Sanski Most: TS Majkić-Japra.